سێ کتێبە نوێیەکەی باڵندەشیعرەکانی لۆرکا بە کوردییەکەی بەڕۆژ ئاکرەییکتێبی نیگەرانیی پیێر لاگەرکڤیست بە کوردییەکەی خەبات عارفشیعرەکانی سامی هادی| وەشانخانەی باڵندە تایبەت بە شیعر و شاعیران